ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަަހައްދު--
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނިކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:20 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނީ، އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވާއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ މޫދު ވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު މޫދަށް އެރުމަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮޑުދޮށަށް މިހާރު ދެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް