ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު--
ރާއްޖެ އާއި ނިކަރަގުއާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
Share
ރާއްޖެ އާއި ނިކަރަގުއާ އާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.
Advertisement

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ނިކަރަގުއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑެނިސް ރޮނާލްޑޯ މޮންކާޑާ ކަލިންޑްރެސް އާއެކު ފޯނުން ގުޅުއްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.  

މި މޝްވަރާގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި ދެގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދު އަލުން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިކަރަގުއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް މައުލޫމާތު އެރުވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އދ. ގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެ މިނިސްޓަރުން ވެސް ވަނީ ދެއްވާފައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. 

ރާއްޖެ އާއި ނިކަރަގުއާ އާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމް ކުރީ 11 މޭ 2010 ގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް