ބާސެލޯނާގެ މެސީ--
ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާދީގެން މެސީއަށް ރަތް ކާޑު
Share
ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ފައިނަލުގައި އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާދީގެން މެސީއަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފި އެވެ. މި މެޗުން ބާސެލޯނާ ވަނީ ތިން ލަނޑު ދެ ލަނޑުން ބަލިވެފަ އެވެ.
Advertisement

ފައިނަލް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ފަހުކޮޅުގައި މެސީއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ބޯޅަ ނެތީސް ބިލްބާއޯގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުންނެވެ. 

އެ މަންޒަރު ރެފްރީއަށް ނުފެނުމުން، މެސީއަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަން ނިންމީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އިން މެސީ ހަމަލާ ދިން މަންޒަރު ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. 

މިއީ ބާސާއަށް ކުޅެނިކޮށް މެސީއަށް ދެއްކި ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑެވެ. މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާއަށް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ މެޗު މެސީ ކުޅެފައިވާއިރު އަދި އެއްމެ ރަތެއް ވެސް ދައްކާފައެއް ނުވެ އެވެ.

25%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް