ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމުން ވޫހާންގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ:
ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި ކަމަށް ބުނާ ވޫހާންގެ މާކެޓުގެ ތަހުގީގެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ފަށައިފި
Share
ކޮވިޑް ނަވާރައިގެ ބަލިމަޑުކަން އުފެދުނު ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާގެ ވޫހާންގެ މާކެޓާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ލެބޯޓަރީ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

އެ ޓީމުން މިއަދު މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ. 

އެތައް ބައިވަރު ބަހަނާތަކަކަށް ފަހު ޑަބްލިއުޗްއޯގެ ޓީމު ޗައިނާއަށް އަރުވާފައިވާއިރު، ޓީމަށް ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

"އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތް މި ތަހުގީގު ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ،" -ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމް-

މީގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި ފެތުރުނު ސާސް ރޯގާއަކީވެސް ޗައިނާގެ ލެބޯޓަރީއެއްގައި ވައިރަސް "ތަހުލީލު" ކުރަނިކޮށް ފެތުރުނު ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. 

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމުން ގެންދަނީ މިހާރު ދުނިޔެއަށް ޖެހިފައިވާ ކޮވިޑް 19 ގެ އާލަމީ ވަބާއަކީ ވެސް ޗައިނާއިން ފެށުނު އެއްޗެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ނަަމަވެސް ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނީ އެ ގައުމަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައީ އެމެރިކާއިން ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ވައިރަސް އައީ އިޓަލީން ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް