ފިރުޝާން ޒާހިރު--
އުދައްޔުގެ ބޭބެގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
Share
ރޭ ގއ. މާމެންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރި އާއި ގުޅިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރުޝާން ޒާހިރުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

މާމެންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރި އާއި ގުޅިގެން ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފިރުޝާން ބަދަލުކުރި އިރު އޭނާ މިހާރު އޮތީ އެޗްޑީޔޫގައެވެ. 

އޭނާގެ ފުއްޕާމެޔަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފައެވެ.

އެ މާރާމާރީގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަހްމަދު އުދައްޔު މަރާލާފައިވާއިރު، އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެމުންދާ ފިރުޝާން އަކީ އުދައްޔުގެ ބޭބެ އެވެ.

މި ހަމަލާގައި އުދައްޔު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް