11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އަޔުޝްމަން ބާލާގައި ފެނިގެންދާ ގޮތް
"ބާލާ" ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް އަޔުޝްމަން އަށް!
Share
"ބާލާ" ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އަޔުޝްމަން ކުރާނާއަށް ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement
ފިލްމު "ބާލާ" ބެލުމަށްފަހު އަޔުޝްމަން ކުރާނާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ބާލާ ނެރެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. ފިލްމު ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ އަޔުޝްމަންގެ އެކްޓިން ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށެވެ. މިފިލްމުގައި އޭނާ ހިމެނެތީ މިފިލްމު އިތުރު ފުރިހަމަ ވެގެން ދިޔަ ކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

"ބާލާ" ގައި ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ އަޔުޝްމަން އާއެކު ޔަމީ ގައުތަމު އެވެ. މި ދެ ފަންނާނުންގެ އިތުރުން ބޫމީ ޕަޑްނޭކަރް ވެސް ފިލްމުގައި ފެނިގެންދެ އެވެ.

މިފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޔުޝްމަން ކުރާ މަސައްކަތެވެ. މިއީ މިއަހަރު ނެރޭ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމެއް ކަމަށް ވާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ބުނެ އެވެ.

ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަޔުޝްމަން ވަނީ މިއަހަރު ނެރުނު "ޑްރީމް ގާލް" އިން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް