އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނުނު ބިދޭސީ މިހާ.. ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ހާލުގައި ޖެހިގެން އޮޔާ ދަނިކޮށް ބިދޭސީއެއް ސަލާމަތްކޮށްފި
Share
ވ.އަމްބަރާ ކައިރިން ހާލުގައި ޖެހިގެން އޮޔާ ދަނިކޮށް ބިދޭސީއެއް ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑިއެފްއިން ބުނީ، އެމީހާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "މޯލްޑިވިއާނާ" ނަމަކަށްކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އޮޔާދާ ޑިންގީ އެއްގެ ތެރެއިން ބިދޭސީއެއް ފެނިގެން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބުނީ މިއަދު 17:12 ހާއިރު ކަމަށާއި، މާލެ އޭރިޔާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާރު އޭނާ ވަނީ ވ.ފެލިދޫއަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ، އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާ އަކީ ލަންކާ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް