ޓައިމް ޓު ޑާންސްގެ އާ ދެ ޕޯސްޓަރެއް ---
ކެޓްރީނާ ކޮއްކޮގެ އޮފިޝަލް ޑެބިއު ފިލްމް އަންނަ މަހު!
Share
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ކޮއްކޮ، އީސަބެލް ކައިފްގެ އޮފިޝަލް ޑެބިއު ފިލްމު، ޓައިމް ޓު ޑާންސް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އާއެކު އީސަބެލް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަނީ އަންނަ މާޗް މަހު 12ގައެވެ.

2018ގައި އިއުލާންކުރި މި ފިލްމަކީ ޓީ-ސީރީޒް ގެ ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރޭ ފިލްމެކެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ބުޝަން ކުމާރެވެ. އަދި މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ސްޓޭންލީ ޑިކޮސްޓާއެވެ. މިއީ ސްޓޭންލީގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ. ސްޓޭންލީ ވަނީ އޭބީސީޑީ، ޕީކޭ އަދި ސަންޖޫ ފަދަ ފިލްމު ތަކުގައި ކޮރިއޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. 

މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނީ ނެށުމުގެ މުބާރާތެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކި ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް