ލޯރެންޒޯ ކުރިން ރާއްޖެ އައި ފަހަރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ދުނިޔޭގެ ރޭސިން ޗެމްޕިއަން ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި
Share
ސައިކަލް ރޭސް ޖެހުމުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިން ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ޖޯޖް ލޮރެންޒޯ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ލޯރެންޒޯވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ލޯރެންޒޯ ރާއްޖެ އައުމުން މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އޭނާއަށް މަރުހަބާކީ ކުޅިވަރު ވަޒީރު މަހްލޫފާ ޓުވަރިޒަމް ވަޒީރު މައުސޫމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ރޭސް ޖަހާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ރޭސަރުންނެވެ.  

އުމުރުން ތެއްތިރީސް އަހަރުގެ ޒުވާން ރޭސަރު ލޯރެންޒޯވަނީ ދެހާސް ހަވަނަ އަހަރާއި ދެހާސް ހަތްވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ރޭސިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފަ އެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރޭސަރުންނާއި އެކު ފޮޓޯ ސެޝަނެއް މިއަދު ބޭއްވި އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް