އީރާން އެއާގެ ފްލައިޓެއް
އީރާންގެ ފްލައިޓެއް ހައިޖެކް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި
Share
އިރާން އެއާ ގެ ފްލައިޓެއް ހައިޖެކްކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް އިރާނުގެ ރެވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އިރާނުގެ ސިފައިން ނުވަތަ ރެވެލިއުޝަނަރީ ގާޑުން މިއަދު ބުނީ ހައިޖެކް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އީރާނުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފްލައިޓެއް ކަމަށެވެ. 

ފްލައިޓް ޕާސިއަން ގަލްފުގެ ދެކުނު އައްސޭރި އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން އުޅުނުކަމަށް ވެސް އިރާނު ސިފައިން ބުނެއެވެ. އެއީ އެމެރިކާ ސައުދީ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ވެސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. 

"މި ފްލައިޓް ހުއްޓުވުނީ ބުރަ މަސައްކަތުން ހަމަކިރިޔާ،" - ރެވެލިއުޝަނަރީ ގާޑު-

އީރާނުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ރެވެލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ބައިތިއްބައެވެ. 

ހައިޖެކްކުރުން ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުމަށްފަހު އެ ފްލައިޓްވަނީ އެމެޖަންސީކޮށް އީރާނުގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ އިސްފާޝަންގައި ޖައްސާފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް