އަނުޝްކާ
އަނުސްކާ އޭނާ މަންމައާ އެކު ފެޅި ކޭކު ދައްކާލައިފި
Share
އިއްޔެ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކަމަށް ވާއިރުގައި އަނުޝްކާވަނީ އޭނާ ކުޑަ އިރުގައި އޭނާގެ މަންމައާ އެކުގައި ހާއްސަ ކޭކެއް ފަޅާ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓާގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
Advertisement

އޭނާ ކުޑައިރުގައި އޭނާގެ މަންމައާއެކުގައި ކޭކެއްފަޅާ ފޯޓޯ އެއް ހިއްސާކުރަމުން އަނުސްކާ ވަނީ އަންހެނުންގެ މުބާރަކާ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކައް އަރިސްކޮށްފަ އެވެ.

your imageއަނުސްކާ މަންމައާ އެކީގައި ކޭކް ފަޅަނީ

އަންހެނުން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަނުޝްކާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ވަނީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ވަމިކާ އުރާލައިގެން އަނުޝްކާއިން ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް އަންހެނުން ދުވަހު ތަހުނިޔާ އަނުޝްކާއަށް ކިޔާފަ އެވެ.

your imageވިރާޓް ލައިފައި އިން ފޮޓޯ

އަދި ވަމިކާ އާއި އަނުޝްކާ އަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ކަމަށް ވެސް ވިރާޓް ބުނެފައި ވެއެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް