ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު--
ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ!
Share
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
Advertisement

ރައީސް މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުންނެވެ. އެދުވަހު ރައީސް ވަނީ، "ހޯމަ ދުވަހު، ކަންކަން ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ" ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ރައީސް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަން އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ރައީސް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ނުކުރައްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ނޫސްވެރިންތަނެއް ވަނީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް