އަނުޝްކާ އަދި ވިރާޓް
ދަރިފުޅަށް ދެމަސް ފުރުން އަނުޝްކާ ފާހަގަކޮށްފި
Share
ބޮލީވުޑްގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ އަނުޝްކާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދެ މަސް ފުރުން ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.
Advertisement

އަނުޝްކާ އޭނާ އާއި ވިރާޓަށް ލިބިފައިވާ ދަރިފުޅު ވަމިކާއަށް ދެމަސް ފުރުން ފާހަގަކުރީ ރޭންބޯ ކޭކަކުން ނެވެ. އަދި އެ ކޭކުގެ ފޮޓޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރަމުން އަނުޝްކާ ޖަހާފައިވަނީ "ހެޕީ ޓޫ މަންތްސް ޓު އަސް" އެވެ.

your imageއަނުޝްކާ ފެޅި ކޭކު

އަނުޝްކާ އޭނާގެ އަލަތު ދަރިފުޅު ވަމިކާ ވިހެއީ ޖެނުވަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އަދި އޭނާ އަދި ދަރިފުޅުގެ މޫނު އެއްވެސް މީޑިއާއަކަށް ނުދައްކަ އެވެ.

އަނުޝްކާއާއި ވިރާޓް ވަނީ ޕަޕަރާޒީއަށް ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ އެމީހުންނަށް ފާރަލައިގެން ނުނެގުމަށް އެދިފެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް