ރިތިކް ރޯޝަން އިންސްޓަގްރާމަށް ލީ ފޮޓޯ
ރިތިކް ސަމޯސާ ކާކަމަށް ބުނުމުން ފޭނުން ގަބޫލެއް ނުކުރި!
Share
ސަމޯސާ އަކީ ރިތިކް ރޯޝަން، 47 އަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެއްޗެއްކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ގިނަ ފޭނުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.
Advertisement

އޭނާ މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. 

އެ ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން އިނީ މެނޫއަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހޭޝްޓެގްތަކުގައި "އައި ޓޭކް މައި ފުޑް ވެރީ ސީރިއަސްލީ" އަދި "މިސިން މައި ސަމޯސާ" ޓެގްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އޭނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެކަމަށް ފާޑު ވެސް ކިޔާފައެވެ. 

"އަހަރުމެން ދެން ގަބޫލުކުރަންވީ ސަމޯސާ ކާ ކަމަށް؟" -ރިތިކްގެ ފޭނެއް-

މީގެ އިތުރުން އެހެން މީހަކު ބުނެފައިވަނި ރިތިކްގެ ނޭފަތް ވަރަށް ތޫނު ކަމަށާއި، ސަމޯސާ ހަދަން ބޭނުންވާ އަލުވިވެސް އެ ނޭފަތުން ކެނޑިދާނެކަމަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް