ނަތަންޔާހޫ ކުޑަކަމުދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ބުދު:
ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ބަރަހަނާ ބުދެއް، އިޒްރޭލު މަގުމަތީގައި!
Share
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބަރަހަނާކޮށް، ކުޑަކަމުދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ބުދެއް އިޒްރޭލުގެ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓައިފިއެވެ.
Advertisement

އިޒްރޭލުގެ އާންމު އިންތިހާބާއި ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، މި ބުދު ބަހައްޓާފައިވަނީ ނަތަންޔާހޫ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

މިއީ އިޒްރޭލުގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހަތަރުވަނަ އިތިހާބެވެ. 

މި ބުދު ބަހައްޓާފައިވަނީ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ޓެލް އަވީވުގެ ހަބީމާ ސްކުއާގައެވެ. 

ނަމަވެސް ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު، ފުލުހުންވަނީ އެ ބުދު ނަގައިގެން ގެންގޮސްފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ގެންދަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި ހިފުމަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. 


100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް