ފޮޓޯ: ފެނަަކަ
ނޫމަރާގައި އަޅާ އާ އިންޖީނު ގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި
Share
ށ. ނޫމަރާގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. އެމް.ޑީ އަޙްމަދު ސައީދް އާއި ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ޢަބްދުﷲ މިއަދު އަޅުއްވައިދެއްވައި
Advertisement

އެރަށުގެ އާ އިންޖީނުގެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅާފައި ވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދާއި އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން އަބްދުﷲ އެވެ. 

ފެނަކައިން ބުނީ ނޫމަރާގައި އާ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ސްކައިވަން ލޮޖިސްޓިކްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަކީ 270 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

އަތޮޅު ތެރެއަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ، ފެނަކައިން އަންނަނީ އެކި ރަށްރަށުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް