ރ. ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އާއި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ފެނަކަ
ވާދޫ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
Share
‏ރ. ވާދޫ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.
Advertisement

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ މި އިމާރާތުގެ ބިންގާއަޅާފައިވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވާދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

އެގޮތުން މި ހަފްލާގައި އެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ ރަސްމީކޮށް އަޅުއްވައި ދެއްވީ ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދުއަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ކަމަށް ފެނެކައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭހިސާބާއި ދުރުގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް