ޑރ. ޖަމީލް ---
މުއިއްޒަށް ގޯނާކުރަނީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވާނެކަން ޔަގީންވާތީ: ޖަމީލް
Share
ކުރީގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ގޯނާކުރަނީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވާނެކަން ޔަގީންވާތީ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޑރ. ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ މާދަމާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފައިނަގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހަލާކުކުރަން ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ގޯނާކުރަނީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވާނެކަން ޔަގީންވާތީ. ޕަޕެޓުންތަކެއް ކުރާނެ ތަހްގީގެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުން ވަރަށް ކައިރިން ތިސަކަރާތް އެބަބަލާ." ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިހާބީ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް ހިންގާ މުޑުދާރު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހައްގުގައި މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އަންނަނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޮފު ތުހުމަތުކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި "ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ" އޭސީސީން ދަނީ ބިރު ދެއްކުމުގެ އަމަލުތައް ކުރަމުން ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް މިކުރާ ދުއްތުރާތަކާ، ހަނިކުރުމަށް ކުރާ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން އަޑުއުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

ޑރ. މުއިއްޒު ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން، އޭނާގެ ކެމްޕެއިނަށް ސަރުކާރުން ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން، އަސްލެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަށް އަދި އޭނާގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މާޗް 23 ވާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޭނާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް