ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިނލި ދާއިރާ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް---
ހުޅުވަނީ ގޮޅިއެއް ނޫން، ބޮޑު ޝޮޕިން މޯލްއެއް: ގާސިމް
Share
ހުޅުވަން އުޅެނީ މާރުކެޓް ގޮޅިއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޮޑު ޝޮޕިން މޯލްއެއް ކަމަށް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ސީއެންއެމްއަށް ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ މިހާރު ހުންނެވީ އ.އަތޮޅު ރަށެއްގައި ކަމަށާއި ގޮޅިއެއް ހުޅުވަން އުޅޭ ކަމަށް މީހުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އަދި އެއްސެވީ އަލަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ބޮޑަށް އެނގޭނީ ދަރިފުޅު އިބްރާހިމްއަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖީދީ މަގުގައި ޝޮޕިން މޯލް އެއް ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެ މޯލްއިން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ގޮޅިއެއް ހުޅުވާ ވާހަކަ މީހުން ދައްކަނީ، ޝޮޕިން މޯލް ހުޅުވަން އުޅޭތީ ޖެއްސުމަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް އަސަރުކުރާނެ. އުޅެއެއް ނޫންތޯ ޖެއްސުން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން." ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދަނޑު ހައްދާ މީހުންނަށް އެމީހުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މާވެޔޮމަގާ ކައިރިން މަޖީދީމަގަށްވާ ގޮތަށް ވިލާ ކުންފުނިން ހުޅުވާ ފިހާރަ މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އެތަނުގައި ނަން ބޯޑު ވެސް މިހާރުވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

57%
ކަމުގޮސްފި
28%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
15%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް