އިންޑިއާ ފުލުހުން:-
އިންޑިއާ ފުލުހެއްގެ އަނބި މީހާ މަރުވެ، ދަރިން ކޮޅު ހޭނެތިފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ
Share
އިންޑިއާ ފުލުހުއްގެ އަނބި މީހާ މަރުވެ، ދެ ދަރިން ފާހަނަތެރޭގައި ހޭނެތިފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެއެވެ.
Advertisement

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ގޭގައެވެ. 

އޭނާގެ އަނބިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވީކަމަށް ވެސް ބެލެވޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަނުން ބުނެއެވެ. 

އެ ދެ މަފިރިންގެ ހުންނަނީ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. 

ފުލުހުން އެ ގެ ޗެކް ކުރީ އެނާގެ ފިރިމީހާ ގުޅުމުން ފޯނުނަގާތީ އެވެ. 

އަންހެން މީހާ މަރުވި ނަމަވެސް ދެ ކުދިން ހޭނެތިފައި ތިއްބައި ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

އެތަނުން ދޮށީ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ނަމަވެސް، ހަގު ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އިންޑިއާ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް