ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބައިސްކަލުގެ ދެ ފުރޮޅު:
އަށް އަހަރު ކުރިން ވަގަށްނެގި ބައިސްކަލުގެ ދެ ފުރޮޅު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި
Share
ވަގަށް ނެގި ބައިސްކަލެއްގެ ދެ ފުރޮޅު ނޯޓަކާއެކު ފުލުހުންގެ ފާރުގައި ލައްގައި ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްދޭން އެދިއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިއީ ގދ ފިޔޯރީގައި މިއަދު ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ.

މިއަދު އިރު އެރި އިރު ދެ ފުރޮޅު ފުލުހުންގެ ފާރުގައި ލައްގާފައިވާއިރު، ދެ ފުރޮޅު ވެސް ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް ނޯޓުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

"މިއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ގދ ފިޔޯރީ އަބްހަރީގޭ ޔައުގޫބުގެ ބައިސްކަލުގެ ފޮރޮޅެވެ.މިފޮރުޅު އެ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ،"

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި ބައިސްކަލަކީ މީގެ 8 އަހަރު ކުރިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބައިސްކަލެކެވެ. އަދި މި ފުރޮޅު ފުލުހުންގެ ފާރުގައި ލައްގާފައި ހުއްޓާ އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ރޭ މެންދަމު ކުރިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެރަށު މީހަކު ބުންޏެވެ. 

62%
ކަމުގޮސްފި
31%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
8%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް