އަނުޝްކާ އާއި ވިރާޓް-
އަނުޝްކާގެ ބާރު ގަދަކަން ދައްކައިލީ ފިރިމީހާގެ އުރާލައިގެން!
Share
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ވަނީ ދުނިޔޭ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެނާގެ ގައިގައި ހަކަތަ ހުރި މިންވަރު ދައްކާލާފަ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން އަނުޝްކާ ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ކޯލީ އުރާލާ ވީޑިއޯ އެއް އިންސްޓާގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި އެވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލައި އަނުޝްކާ ވިރާޓް ވަނީ ދެފަހަކަށް ބިމުން މައްޗަށް ހިއްލާލާފަ އެވެ.

އަނުޝްކާގެ ބާރުގަދަކަން ފެނި ގިނަ ބެލުންތެރިން ވަނީ އާޝޯހުވެފަ އެވެ. އަދި އަނުޝްކާ އޭނާ ބާރުގަދަވީ ކިހިނެއްތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާފައިވެސް ވެއެވެ. 

your imageއަނުޝްކާ ވިރާޓް އުފުއްލާލަނީ

އެ ސުވާލުތަކަށް އަނުޝްކާ ދިނީ އެންމެ ޖަވާބެކެވެ. ސިއްހަތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ބަހައްޓައިގެން، ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް