ގަބުރުސްތާނެއް:-
އަނިޔާކޮށް ދަރިފުޅު މަރާލި ހަބަރު އިވުމުން މަންމަ ވެސް މަރުވެއްޖެ
Share
އިންޑިއާގެ ފުލުސް އޮފިސަރެއް މަރުވި ހަބަރު އިވުމުން އޭނާގެ މަންމަ ވެސް މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އިންޑިއާގައި ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކަށް އުޅުނު މީހަކަށް އޭނާ ބައިވެރިވެގެން އިންޑިއާގެ އުއްތުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުލުސް އޮފިސަރު މަރުވީ ގުރޫޕަކުން ދިން ހަމަލާއެއްގައެވެ. 

ދެމީހުންގެ ޖަނާޒާ ވެސް ބާއްވާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

ފުލުސް މީހާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގުރޫޕަކުން އައިސް އޭނާ ވަށައިލުމަށްފަހުއެވެ. 

އޭނާއާއެކު އިތުރު ހަ ފުލުހުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެމީހުން ވަނީ ހަމަލާ ދޭން ފެށުމުން އެ ސަރަހައްދުން ފިލާފައެވެ. މިހާރު އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް