ފެޑްއެކްސް ބިލްޑިން އެމްރިކާ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފަ
ފެޑްއެކް ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަޑިޖަހައި 8 މީހަކު މަރާލައިފި
Share
އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާގައި ހުރި ފެޑެކްސް ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަޑިޖަހައި 8 މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.
Advertisement

މިކަން ހިނގައިދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ގަވަގުތެއްގައެވެ. 

އެމީހުން މަރާލުމަށްފަހު ބަޑިޖަހައި މީހާވަނީ އަމިއްލަ މީހާގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައެވެ. 

"އޭނާ ވެހިކަލުގައި އައިސް މަޑުކުރުމަށްފަހު ނުކުތް ގޮތައް ބަޑިޖަހަން ފެށީ،" -ފުލުހުން-

އިންޑިއާނާގެ ފުލުހުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މެންދަމު ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވެސް އެމްރިކާ ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް