އީސީގެ ރައީސް: ޝަރީފް
އިންތިހާބު ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާ ދުވަސް ހާމަކޮށްފި
Share
މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކުރަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން އިންތިހާބު ބާއްވާ 14 ދުވަސްތެރޭ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަންޖެހެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން މިހާރު އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އީސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު އެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށެވެ. އަދި ވޯޓު އެެއްވަރު ވެގެން އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އީސީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް