އިލެކްޝަން
ދެ ރަށެއްގައި އަލުން ވޯޓު ނަގަން ނިންމައިފި
Share
ދެ ރަށެއްގައި އަލުން ވޯޓު ނަގަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަމަށް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ދެ ރަށެއްގައި އަލުން އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެ ދެރަށަކީ ތ.ގާދިއްފުށްޓާއި ލ.މާވަށް ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ އަލުން އެދެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ދެވޭނީ ކުރީން ވެސް ވޯޓް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މީހުނަށް ކަމަށެވެ. 

އަދި ވޯޓްލާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
67%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް