ހަރަމްފުޅުގައި ފޯރި މަރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަންހެން ފުލުހެއް:
ހަރަމްފުޅުގައި އަންހެން ފުލުހުން ބައިތިއްބަން ފަށައިފި
Share
މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ފޯރިމަރަން އަންހެން ފުލުހުން ބައިތިއްބަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

އަންހެން ފުލުހުން ހަރަންފުޅުގައި ބައިތިއްބަން ފަށާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މިއީ އިސްލާމީ ތާރީހުގައި ވެސް ހަރަމްފުޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން ހަރަމްފުޅުގެ އެކި ސަރައްހަދު ތަކުގައި އަންހެން ފުލުހުން ބައިތިއްބާފައިވާއިރު މި ހިދުމަތް އަންހެން ފުލުހުން ދޭން ފެށުމަކީ ސައުދީގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން 2030 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. 

"މިއީ ސައުދީގައި އޮތް ހަރުކަށި ސަގާފަތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެޅުނު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް،" - އަލީ ޝިހާބީ، ސައުދީގެ ޕޮލިޓިކަލް އެނަލިސްޓެއް

ސައުދީގައި ގިނަ ޒަމާންތަކަށްފަހު އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ލައިސްންސު ދޭން ފަށާފައިވަނީ ވެސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގެންނެވި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް