ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން
ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ޗޮކްލެޓު ޕުޑިން
Share
މިއަދު ސީއެންއެމް ބަދިގޭގަ މިގެނެސްދެނީ ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
Advertisement

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ޖޯޑު ކިރު
  • 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 2 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/3 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރު
  • 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަށްޓެއްގައި ކޮކޯ ޕައުޑަރު އަދި ހަކުރާއި ފުށް އެއްކުރާށެވެ. ދެން ފަހު ކިރު އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

ރަނގަޅަށް ގިރުމުން ތިން މިނެޓް ވަންދެން މައިކްރޯވޭވް ކޮށްލާށެވެ.

މައިކްރޮވޭވް ކުރުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާއި، އަނެއްކާ ވެސް ދެތިން މިނެޓް ވަންދެން މައިކްރޯވޭވް ކޮށްލާށެވެ. ޕުޑިން ރަނގަޅަށް ދިޔާ ވަންދެމް މިހެން ގިރާށެވެ.

ޕުޑިން ރަނގަޅަށް ގިރުމުން މައިކްރޯވޭވް އިން ނަގައި އޭގެ ތެރެއަށް ވެނީލާ އެސެންސް އެއްކުރާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓަށް ވައި ނުވަންނާނެ ހެން ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު ފުރިޖަށް ލައި ފިނިކޮށްލާށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް