އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތް ފޮޓޯ:-- އެންއެންޑީއެފް
ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
Share
ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.
Advertisement

މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ހެނދުނު 10:04 ހާއިރު ރިޕޯޓް ކުރި މި ހާދިސާގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ކޮންޓްރޯލު ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. 

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތަށާއި އެތަނުގައި ހުރި ސާމާނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް