ކަވާނީ ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި
ބަލިވިޔަސް ކަވާނީގެ ލަނޑުތަކުން ޔުނައިޓެޑު ފައިނަލަށް
Share
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި އިޓަލީގެ ރޯމާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ރޯމާއާ ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗު ރޭ ނިމުނީ ތިން ލަނޑު ދެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެގެންނެވެ. މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވިޔަސް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ހަ ލަނޑު ދެ ލަނޑުގެ ބޮޑު ތަފަތާކުން މޮޅުވެފައިވާތީ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ޔުނައިޓެޑަށް ކުރި ލިބުނީއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޖެހި ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ އެޑިސަން ކަވާނީއެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޔުނައިޓެޑު ނުކުންނާނީ ސްޕެއިން ވިޔަރިއާލްއާ ދެކޮޅަށޭވެ. ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މި މަހު ފަހުކޮޅުއެވެ.

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް