ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޓްރޮފީ
ޝަތުރުތަކަކާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލްގައި
Share
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޝަތުރުތަކަކާ އެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލްގައި ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ޗެލްސީ ވާދަކުރާ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ އޮނަތިރީސްވަނަ ދުވަހުއެވެ.
Advertisement

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ކުޅެން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް ގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑާ ހެދި އެ ގައުމުގައި މެޗު ކުޅެވެން ނެތުމުން އިންގްލަންޑްގައި ވެސް މެޗު ކުޅެވޭނެތޯ ޔުއެފާއިން ބެލިއެވެ. އެހެންމަވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ކޮވިޑުގެ އުސޫލުތައް ހުރި ގޮތުން މެޗު ކުޅެވެން ނެތުމުން ނިންމީ ޕޯޗުގަލްގައި ކުޅޭށެވެ.

ޕޯޗުގަލްގައި ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗަށް އިނގިރޭސި ބާރަ ހާސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެއީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ހަ ހާސް ސަޕޯޓަރުންގެ މަގުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗު ނިންމާ ގޮތަށް ސަޕޯޓަރުން އެނބުރި ފުރުމަށްވަނީ ޝަރުތު ކޮށްފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް