ބީޓީއެސް ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން ---
ބީޓީއެސްގެ ބަޓާ، ޔޫޓިއުބް ޕްރިމިއާ ރިކޯޑް މުގުރާލައިފި
Share
ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކޭޕޮޕް ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ބީޓީއެސްގެ އާ ލަވަ "ބަޓާ" ލަވަ ޔޫޓިއުބްގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމާއެކު، ޔޫޓިއުބް ޕްރިމިއާ ރިކޯޑު މުގުރާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބީޓީއެސް ގެ އާ ލަވަ "ބަޓާ" ރިލީޒް ކުރި އިރު، އެއްގައިޑިއިރު ތެރޭ އެ ލަވައަށް ވަނީ 21 މިލިއަން ވިއުސް ލިބިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބީޓީއެސްއިން މި ރިކޯޑު ގާއިމު ކޮށްފައިވަނީ އެ ގްރޫޕުން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ލަވަ "ޑައިނަމައިޓް" އާއެކު އެވެ. 

ބޭރުގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޑައިނަމައިޓް ލަވަ އަށް ވުރެ އިތުރު 3.89 މިލިއަން ވިއުސް ބަޓާ ލަވަ ރިލީޒް ކުރުމާއެކު އެ ލަވައަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

އެގޮތުން ދެ ދުވަސް ތެރޭ "ބަޓާ" އަށް ވަނީ ޔޫޓިއުބްގައި 150 މިލިއަން ވިއުސް ލިބިފައެވެ.

80%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
20%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް