ސުޝާންތު އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ކޭކޭ ސިން-
ސުޝާންތު ބައްޕަ އާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމައިފި
Share
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިން ރާޖްޕުތުގެ ހަޔާތަށް ފިލްމެއް ތައްޔާރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިއްލީ ހައި ކޯޓުން ވަނީ އެ ފިލްމު އުފެއްދޭނެ ކަމަށް  ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.  

ޝާންތުގެ ހަޔާތައް އުފައްދާ ފިލްމުތައް ހުއްޓުވަން, އޭނާގެ ބައްޕަ އެދުނީ، އޭގެ ސަބަބުން ސުޝާންތު މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސުޝާންތުގެ ބައްޕަ އެ މައްސަލައިގައި ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތައް ފިލްމެއް އުފެއްދުމުން ސުޝާންތުގެ ޕްރައިވެސީގެ ހައްގަށް ވެސް އުނިކަން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

ސުޝާންތު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މަމްބާއީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެޕާޓްމެންޓުގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް