އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ
ކޮޕާ އެމެރިކާ: މެސީގެ ލަނޑާއެކުވެސް އާޖެންޓީނާ މޮޅެއް ނުވި
Share
ކެޕްޓަން ލަޔަނަލް މެސީ ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކުވެސް މޮޅު ނުވެ، ކޮޕާ އެމެރިކާގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އާޖެންޓީނާ އެއްވަރުވީ ޗިލީއާ ވާދަކޮށް އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ބްރެޒިލްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާޖެންޓީނާ އެއް ލަނޑު އެއް ލަނޑުން ޗިލީއާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ހަމަ އެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ. މިއީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެސީ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ޗިލީން އާޖެންޓީނާއާ އެއްވަރު ކުރީ ދެވަނަ ހާފުގައި އެޑޮއާޑޯ ވާގާސްއެވެ. މިއީ ޕެނަލްޓީއެއްގެ ރީބައުންސްއެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަދި ކޮލަމްބިއާގައި މި ފަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ހެދި އެންމެ ފަހުން މުބާރާތް މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަނީ ބްރެޒިލްގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް