ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
އަގޮޅިތީމުގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލައި ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ
Share
ރ. އަނގޮޅިތީމް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އެގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 42,615 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 221 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 166 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 91 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 1110 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭމެންޓް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި ނެރުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

އަދި މި މަޝްރޫޢަކީ  40.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް