މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް---
ހަނިމާދޫއަށް ދިޔަ ފްލައިޓަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ޖާގަ ނުދިން ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު ދޮގުކޮށްފި
Share
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސަން ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ޖައްސަން ހަނިމާދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާ ސިފައިން ޖާގަ ނުދިން ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު މޯލްޑިވިއަން އިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ޗެނަލް 13 އިން ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސަން ދިޔަ ފްލައިޓެއް އެތަނުގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސަބަބުން ނުޖެއްސިފައި ގިނަ ވަގުތު އޮންނަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ލަސްތަކެއް ދިމާވި ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ޝެޑިއުލާއެއްގޮތަށް އެރަށަށަށް ދިޔަ ހުރިހާ ބޯޓެއް ވެސް އޮޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ހަނިމާދުއަށް ޖައްސަން ދިޔަ ބޯޓަކަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން ޖާގަ ނުދީގެން ނުޖެއްސުނު ކަމަށް ޗެނަލް13 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް." މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިން ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓެއް މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން ހަމަޖެހުމާއެކު، އެކަމަށްޓަކައި 20 އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއާ ސިފައިން އަންނަނީ ހަނިމާދޫގައި ދިރިއުޅެމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް