ads
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ( އެޗްޕީއޭ )ގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނަރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާ ވެސް ދިގު ދަންމާލައިފި
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިގުދަންމާލައިފިއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ފުރަތަމަ އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ މިހާލަތުގެ މުއްދަތު ދިގުދަންމާލި 15 ވަނަ ފަހަރެވެ.  

މި ފަހަރު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގު ދަންމާލައިފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 15 ވަނަ ފަހަރަށް ދިގު ދަންމާލަައިފައިވާއިރު، ނިމިދިޔަ މޭ މަހާއި ޖޫން މަހަކީ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފަހުން އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ހާލަތު ގޯސް ދެ މަހެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 74،074  މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 70،355 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު އުޅެނީ 3،359 ގައެވެ. 

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުން ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 213 އަށް އަރާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް