ދިވެހި ދިދަ ހިފަހައްޓާ ދެ އެތްލީޓުންނާ ދިދަ ހަވާލުކުރަނީ
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ މުބާލްއާ ނަބާ
Share
ހުކުރު ދުވަހު ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ފަށާ، ޓޯކިކޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނެ ދެ އެތްލީޓުންގެ ގޮތުގައި ފެތުންތެރިޔާ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހީމް އަދި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާ ހަމަ ޖައްސަައިފިއެވެ.
Advertisement

އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލާނެ ދެ އެތްލީޓުން ގޮތުގައި މުބާލްއާ، ނަބާހާ ކަނޑައަޅައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން މިއަދުވަނީ އެ އެތްލީޓުންނާ ދިވެހި ދިދަ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ދިދަ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޓޯކިޔޯގެ ގޭމްސް ވިލެޖްގައި އޮތް ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރުއެވެ. މި ފަހަރު މިއީ ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް ދެ އެތްލީޓުން އެ ގައުމެއްގެ ދިދަ އުފުލާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް އެ ގައުމެއްގެ ދިދަ ހިފައިގެން ހިނގާނެއެވެ. 

މި އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭން ހަތަރު އެތްލީޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. އެއީ އެތްލެޓީކްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުގެ އިތުރުން ފެތުމުން މުބާލް އައްޒާން އިބްރާހިމް އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާއާ ބެޑްމިންޓަނުން ފާތިމަތު ނަބާހާއެވެ. ދިވެހި އެތްލީޓުން މިއަދުވަނީ ޓޯކިއޯއަށް ގޮސްފައެވެ. 

ހަތަރު އަހަރުން ހަތަރު އަހަރުން ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އީދެވެ. ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ތެއްތިރީސް ކުޅިވަރަކުން ތިން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ އިވެންޓް އޮންނާނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް