ހެއިޓީއަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގެއެއް އަރި އަޅާލާފައި
ހެއިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވެއްޖެ
Share
ހޯމަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 1،200 އަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.
Advertisement

މި ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިނުގައި 7.2 މެގްނެޓިއުޓް ހުއްޓެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެއްލިގެން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

މި ހާލަތުގައި އޮއްވައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގެ އަސަރު ވެސް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދީފައެވެ. 

ބިންހެލުގެ ސަބަބުން ގިނަ މަގުތަކާއި އިމާރާތްތައް ހަލާކުވެފައިވާއިރު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން މަގުތައް ވެސް އިތުރަށް ހަލާކުވާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މީހުން ހޯދުމާއި ސަލާމަތް ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އިތުރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. 

ބިންހުމުގެސަބަބުން 30،000 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާތަކުން ވަނީ ގެދޮރު ދޫކޮށް ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް