ރިއާ ސަފާރީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގެ ތެރެއިން ފޮޓޯއެއް——
ރާއްޖެއަށް ހަނީމޫނަށް އައިސް އާއްމުކުރި ފޮޓޯއަކުން ސޯނަމްގެ ކޮއްކޮ ރިއާ "ހޫނުފެނަށް"!
Share
އަނިލް ކަޕޫރުގެ ހަގު ދަރިފުޅު އަދި ސޯނަމްގެ ކޮއްކޮ ރިއާ ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަރަން ބޫލަނީ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ސިއްރުން ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައެވެ.
Advertisement

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފުރަތަމަ ހަނީމޫން މަންޒިލަކަށް ދެމަފިރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ރާއްޖެ އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ހަނީމޫން ހޭދަކުރަމުންދާ މިދެމަފިރިން ދަނީ އިންސްޓަގްރާމުގައި ދަތުރުގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުމާއިއެކު ރިއާ "ހޫނުފެނަށް" ވެއްޓިގެންދިޔައީ ސަފާރީއެއްގައި ފިރިމީހާ ކަރަން އާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ގިނަބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ، ރިއާ ނޮޅައިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަމުންދަނީ އެ ފޮޓޯގައި އޭނާ ހަށިގަނޑުން ބޮޑުބައެެއް ފެންނަކަމަށް ބުނެއެވެ. 

ހުދު ހެދު ފޯމަލް ހެދުމެއްގައި ނަގާފައިވާ އެ ފޮޓޯއިން ގައި އެއްކޮށް ނިވާ ނުވާތީ އޭނާއަށް ދަނީ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ފާޑުކިޔުންތައް ގިނަވެ، ރިއާ މިހާރުވަނީ އެފޮޓޯ ރިމޫވްވެސް ކޮށްފައެވެ.  

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ރިއާ އާއި 39 އަހަރުގެ ކަރަން ކައިވެނި ކުރީ 13 އަހަރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެފައެވެ.

45%
ކަމުގޮސްފި
27%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
9%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
18%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް