ކާރެއް ފެންސް ފޫއަޅުވާލާފައި
ހުޅުމާލޭން ކާރެއް ކޮންޓުރޯލު ނުވެ މޫދުގައި ޖަހާފައިހުރި ފެންސް ފޫއަޅުވައިފި
Share
ހުޅުމާލެއިންމާލެއަށް އައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި އަރިމަތީގައި ޖަހާފައިވާ ފެންސް ފޫއަޅުވާލައިފިއެވެ.
Advertisement

މަންޒަރު ދުއް މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލެއާ ވީ ކޮޅުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކާރު ނުވެއްޓި އޮތީ އޭގެ ފަހަތު ދެ ފުރޮޅު އަރިމަތީގައި ތާށި ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ސައްރައްދު ތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ކާރު އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގައެވެ. 

ފުވައްމުލައް ފުނާޑު އަވަށުގެ ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ވަނީ މީހަކު މަރުވެފައެވެ.

 ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓާ، ގަހެއްގައި ޖެހި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވި އެވެ. 

އެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އެތަނުން އެކަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް އެވެ. އަދި އަނެއް ޒުވާނާ ކާރުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވަނިކޮށް ސަލާމާތްކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިނެޓް ފަހުންނެވެ.

ކާރު އެކްސިޑެންޓްވެފައިވަނީ ގަހެއްގައި ޖެހި އެވެ. އަދި މުޅި ކާރުގެ ކުރީކޮޅު އޮތީ އެކީ ފުނޑުވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް