ދިޝާއާއި ރާހުލް ރާއްޖޭގައި
ދިޝާ އާއި ރާހުލް ވެސް ރާއްޖޭގައި
Share
ރާހުލްއާއި ދިޝާ ޕަރްމަރް ކައިވެނިކުރީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 16ވަނަ ދުވަހު އެވެ.
Advertisement

ހަތުރޯންކާ ކިލާޑީ ނިންމާލުމަށްފަހު މުމްބާއީގައި މިދެމީހުން ކައިވެނިކުރީ އާއިލާއާއިއެކު ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައެެވެ.

ކައިވެންޏަށްފަހު ފުރަތަމަ ހަނީމޫން މަންޒިލަކަށް މިދެމަފިރިން ޗޫސްކުރީ ރާއްޖެއެވެ. މިހާރު ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގަައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ މިދެމަފިރިން ރާއްޖެ އައީ ރާހުލްގެ އުފަންދުވަހާއި ދިމާކޮށް އެދުވަސްވެސް ފާހަގަކުރުމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދެމަފިރިން ހޭދަކުރަމުންދާ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯތައް ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުންނާއި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް