ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މައްސަލަ ހައްލުކުރުން -- ފޮޓޯ : އެމްޓީސީސީ
ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި
Share
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ، ވެލިވަދެ ނެރު ބަންދުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެމްޓީސީސީން ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫއު އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން އެމްޓީސީސީން ބުނީ، ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް މެއިންޓެއިނެންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށެވެ. 

your imageކިނޮޅަހު ބަނދަރު މައްސަލަ ހައްލުކުރުން -- ފޮޓޯ : އެމްޓީސީސީ

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަޅު އަލުން ކޮނުމާއި، ނެރުން ވެލިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. 

ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް ވެލިއަރައި ބަންދުވެފައި އޮތުމުން، އުޅަދުފަހަރަށް ނުވަދެވޭތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އަޑުއުފުލާ، މި މައްސަލަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހައްލުކޮށްދިނުމަށް މީގެ ކުރިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް