އިންޑިއާ ޓީމު——
3 ވަނަ ލަނޑާއިއެކު އިންޑިއާއިން ފައިނަލުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
Share
ދެވަނަ ހާފުގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑާއިއެކު ފައިނަލުގެ އުންމީދު އިންޑިއާއިން އާ ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މި ގޯލް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސުނިލް ޗެތުރީއެވެ. މިހާރު ސްކޯއަކީ އިންޑިއާ 3، ރާއްޖެ 1 އެކެވެ.

ޙަބަރަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި.. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް