އިންޑިޔާ- ނޭޕާލު ފައިނަލްގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ މިގްދާދް)
ސާފް ފައިނަލް މެޗު: ފުރަތަމަ ހާފު 0-0
Share
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު، ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅެނީ އިންޑިޔާއާ ނޭޕާލެވެ.
Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަށެއް ޖެހިއިރު ފެށުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަ އިރު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އައީ އިންޑިޔާއެވެ. ބޯ ވާރޭ ތެރޭ ކުޅެމުން ދިޔަ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނޭޕާލަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ނާކާމިޔާބުވިއެވެ. ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވާއިރު، ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއްވެސް ނުކުޅެވެއެވެ.

ފައިނަލް މެޗު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ދެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުންވެސް ތިބީ ސަސްޕެންޝަނުގައެވެ. އެހެންކަމުން ބެންޗުގައި ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމެއްގެ ކޯޗެއް ނެތެވެ. ދެ ކޯޗުންވެސް ތިބީ ކުޅިބަލާ މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް