ފަތުރުވެރިންތަކެއް——
1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އަންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު!
Share
ރާޢްޖެއަށް މިއަހަރު އަންނަ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމާ މިހާރު ގާތްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިމަހުގެ 29ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން މިއަހަރަށް ގުނާލެވޭނެކަމަށް. އަންނަ އަހަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވާނެ." ޑރ.މައުސޫމް ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

your image ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ދުބާއީގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްމެންޓް ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ކަރަންޓީނު ނުވެ އެނބުރި ގައުމަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީފައެވެ. އެއާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް 983،635 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް