ދިވެހި ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ތިންވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެ ދިވެހި ކްރިކެޓް ޓީމު ކަޓައިފި
Share
ގަތަރުގައި މިހާރު ކުޅެމުންދާ، ޓީޓުވެންޓީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވާ ދިވެހި ޓީމު ކޮލިފައިންއިން ކަޓައިފިއެވެ.
Advertisement

ތިންވަނަ މެޗަކީ ބުދަ ދުވަހު ބަހްރޭނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ކުޅުނު މެޗެވެ. މި މެޗުން ބަހްރޭން މޮޅުވީ ހަތް ވިކެޓުންނެވެ.

ފަހު މެޗުގައި ކުވޭތާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމު މިހާރުވަނީ ކޮލިފައިންގއިން ކަޓާފައެވެ. ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ބަލިވީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަތުންނެވެ. އޭނގެ ފަހުން ގަތަރު އަތުންވެސް ބަލިވިއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް