ވާދޫ ސުކޫލު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުން
ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ކުލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
Share
ގ.ދ ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ 4 ކުލާސްރޫމާއި މަލްޓީޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިއްޔެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.
Advertisement

މި މަސައްކަތް ހަާލުކުރެވިގެން ދިޔައީ ނޯރތު ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓާރް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެވެ.  އެފަރާތުން މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ތޭރަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ނުވަހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިން ރުފިޔާ އަށެވެ. މި މަސައްކަތް 290 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިދެއްވާނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކެޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓާރ އޮފް ސްޓޭޓް އަހްމަދު ރިޔާޒެވެ.  ނޯރތު ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާރ އަލީ އިޔާންއެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް