އެތްލެޓިކްސްގެ އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން
އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު
Share
ތިރީސްވަނަ ގައުމީ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފެށޭނެއެވެ.
Advertisement

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތިރީސްވަނަ ގައުމީ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި 36 އިވެންޓް އޮންނާނެއެވެ. މި އިވެންޓްތަކުގައި ވިހި ޓީމަކުން ދުވިސައްތައަށްވުރެ ގިނަ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. 

ތިރީސްވަނަ ގައުމީ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފެށޭނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހުއެވެ. އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށްދާނީ މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެރި ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް