އާރުޑީސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް
އަންހެނަކާ ފޮށޭ ކަމަށްބުނެ އާރްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީފި
Share
ރޯޑް ދިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން މާލޭ އޮފީހުގައި (އާރްޑީސީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގާ ޖަހައި މާރާމާރީއެއް މިއަދު ހެނދުނު ހިންގައިފިއެވެ.
Advertisement

މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ އަންހެނަކާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮށޭ ކަމަށްބުނެ އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝިއަލް ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ މާރާމާރީއެއް ހިންގި މައްސަލައެއްވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:07ގައި ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.  މިމާރާމާރީގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައިިވާ ކަމަށާއި  އަދި އެމީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލްއިން ފަރުވާ ދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އާރްޑީސީއަކީ މަގު ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އާރްޑީސީގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް